Vyhledávání zboží
Zde se nacházíte: / Knihy / Učebnice
Zboží 1 / 1
Detaily zboží

Učebnice Člověk a Zákony

Kód:
Učebnice Člověk a Zákony
Tato učebnice nabízí jednoduché a prosté výhledy k podpoře a rozvoji každého jednotlivce již od mladého školního věku …
Výrobce: VOLÁNÍ s.r.o.
Připraveno k odeslání
335 Kč ,plus doprava
Učebnice Člověk a Zákony

Předmluva

Milí přátelé!

Dostává se Vám do rukou kniha, kterou můžeme pracovně nazvat učebnicí. Jejím účelem je vytvořit živý most mezi světem dneška, světem moderních nauk, moderních technologií, a skutečným každodenním životem neomylně řízeným Zákony přírody a Vyšší mocí.

Naše učebnice klade si za cíl jednoduchou formou přiblížit dnešnímu člověku, žáku základní školy to, co je dnes obecně známé ve spojení s ostatním důležitým, co je jen útržkovitě zaznamenané v pamětech lidstva. Spojením těchto znalostí formuje se tak studujícímu nový výhled na svět - nové vědění. Toto nové vědění vytváří podmínky pro věcné uchopení zákonitostí osobního života každého jednotlivce a také k porozumění „Zákonům pro život na Zemi“, které jsou úzce spojeny s touto učebnicí, ukazujíc svým obsahem cestu k pravému lidství a Stvoření.

Zajisté každý žák, dívka nebo hoch, má také své rodiče, pěstouny i učitele. A mají-li tito opravdový a poctivý zájem o to, aby z našich dnešních dětí vyrostly čestní, spravedliví a odvážní muži nebo půvabné dívky a ženy, pak věříme, že všichni tito se budou také chtít s učebnicí seznámit a s ujasněním si souvislostí nového vědění započnou i oni práci k obrodě osobního i společenského života.

V našem národě se zrodil velký učitel národů J.A.Komenský. Tento osvícený člověk shrnul v díle „Jedno potřebné jest“ základ výchovy každého člověka:

Co pak jest potřebným, když jde o to, aby byl zachován pokoj?

Je to svornost!

A čeho je potřebí k zachování svornosti?

Řádu v osobách i činech!

Aby byli nadřízení a podřízení, a každý věděl, kde má své místo. Vše svobodně a bez přetvářky, lidským způsobem. Lidská povaha chce být více vedena než vlečena. Umění vedení se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. Vyžaduje se k dokonalé svornosti buď důstojná rovnost nebo jak důstojná vláda, tak důstojná poslušnost, neboť obecná svoboda je vůdkyní a světlem svobodných činů.

Co je však obecná svoboda?

Není to volnost a nevázanost, působící zmatek. Tomu je nutno zamezovati zákony, jež jsou uzdou vybočení. Základním zákonem je však desatero přikázání.

Aktuální zboží Učebnice Člověk a Zákony Učebnice Člověk a Zákony
Kód:  
Tato učebnice nabízí jednoduché a prosté výhledy k podpoře a rozvoji každého jednotlivce již od mladého školního věku …
335 Kč*
Zboží 1 / 1