Vyhledávání zboží
Zde se nacházíte: / Knihy
Detaily zboží

Život Ježíšův na Zemi

Kód:
Život Ježíšův na Zemi
164 stran, formát A5
Výrobce: VOLÁNÍ s.r.o.
Připraveno k odeslání
265 Kč ,plus doprava
Život Ježíšův na Zemi

…Mezi učedníky byl jeden, který úporně bojoval se svým rozumem: Jidáš Iškariotský.

Při putování chodíval s Petrem, který s ním rád rozprávěl. Jednou se ho Jidáš tázal:

„Nemyslíš, že by to bylo skvělé, kdyby náš Mistr byl králem Židů? Opravdovým králem, který by mohl vládnouti nad lidmi. Což by to všechno nebylo pro něho mnohem lehčí?“

Petr pravil klidně:

„Náš Pán jest víc než nějaký král Židů. Je králem nebes a jeho panství je nezměřitelně veliké. Zanech těch hloupých myšlenek, Jidáši!“

„Ty myslíš, že by Ježíš mohl jediným slovem ovládnout svět, kdyby chtěl?“

„Mohl by svět i zničit, tak veliká jest jeho moc. Avšak toho Ježíš nebude nikdy chtít, neboť jinak nebyl by zde na zemi, aby nás, hříšníky zachránil.“

Jidáš mlčel. Tiše pokračovali oba v cestě. Jidáš snil o pozemském lesku a nádheře. Byl přesvědčen, že by lid korunoval Ježíše za krále, jen kdyby Ježíš chtěl. Jidáš se nemohl zbavit těchto myšlenek, zdálo se mu to velkolepé, kdyby byl také skutečným pánem a měl pod sebou tisíce lidí, kteří by mu museli sloužit. Až dosud sloužícím byl vždy jen on a zde bylo možno konečně dosáhnout moci! Ale Ježíš zamítl jeho přání! Kolik majetných mužů nabízelo již své poklady! Co všechno dalo by se jejich pomocí dosáhnout! Ne, nechá-li si Ježíš všechno ujít, bude to jistě pošetilost. Copak vůbec nemyslí na pozdější dobu? Nemohou přece věčně putovat po cestách, bez domova a bez střechy nad hlavou. Jednou si musí konečně odpočinout a pak bude možná již pozdě pomýšlet na plány, které on teď má a jež by se daly uskutečnit, jen kdyby Ježíš chtěl. Proč vlastně Ježíš nechce? Jidáš se rozhodl, že bude jednat za svého Pána!

Aktuální zboží Život Ježíšův na Zemi Život Ježíšův na Zemi
Kód:  
164 stran, formát A5
265 Kč*