Vyhledávání zboží
Zde se nacházíte: / Knihy
Detaily zboží

Ženám

Kód:
Ženám
Kniha, určená dívkám a ženám, o šesti kapitolách: Žena, Čistota, Krása, Stud, Odpovědnost, Deset živých otázek.
Výrobce: VOLÁNÍ s.r.o.
Připraveno k odeslání
245 Kč ,plus doprava
Ženám
Výňatky:

Ženo, neplač a staň se ženou skromnou, plnou pochopení, laskavosti, klidu a síly. Rozvíjej své překrásné dary, jež jsi obdržela od Stvořitele. Nechtěj vládnout mužům svojí aktivitou, neboť tím narušuješ rovnováhu. Tvé působení nechť je tiché, bez očekávání pochvaly. Jen láska a radost má prochvívat vším tvým konáním.

***

Jako kalich bělostné lilie rozvíjí se nitro každé ženy, aby svou čistotou osvěžovalo vše kolem sebe. Jako vznešené ochránkyně všech ženských ctností, takové mají být všechny ženy zde na Zemi, a jedině takové si zaslouží úctu druhých.

***

Dejme stranou vše nepotřebné, co obtěžuje naši mysl. Nepromeškávejme ani vteřinu pohráváním si s myšlenkami, které nejsou důležité, čisté, posilující, propojující nás vzhůru. Ani žádných meditací či jiných způsobů rozebírání sebe sama není třeba. Pokud budou naše myšlenky jen čisté, budující a pomáhající, vše špatné od nás časem odplyne, protože nebude vyživováno. Jen Slovo Pravdy má zaměstnávat naši mysl. Neznamená to, že se budeme jako odtržené od země vznášet jen v oblacích. Musíme dokázat propojit svou každodenní činorodou práci se světlými myšlenkami. I tyto povedou nás k přísnosti tam, kde je třeba, například při výchově dětí, neboť tím jim dáváme nutnou oporu.

Představme si horský pramen, který živě a zároveň jemně stéká po kamenech. Vše, čeho se dotkne, prožije životadárnou sílu a čistotu. Tato čistota je však chladivá a udržuje neustálý pohyb. Vše, co by v této bystřině chtělo zůstat stát, pocítí tento chlad a ihned ožije. Buďme touto bystřinou, která v živém pohybu proudí krajinou, občerstvuje, dává sílu, radost a jas nebe, které se v ní odráží, a která nenechá nikoho stát a usínat ve svých vodách.

***

Krása ženy spočívá v jejím nitru. Bude-li ono prozářené láskou, čistotou, něhou, spanilostí, bude žena krásná v každém věku. Pokud toto v jejím nitru není, může své tělo jakkoliv vyzdobit - nebude nikdy krásnou. Bude pouze dovedně vymalovanou loutkou, která není ničím jiným než dekorací.

Chceme-li jíti vzhůru, do nebeských zahrad, musí se naše nitro stále zachvívat v harmonii krásy a lásky. Prožijeme-li záchvěv radosti z této krásy, uchovejme jej v sobě i ve všednosti dne.

Dávejme se cele i do každého díla, které konáme, a ono nám pak zpětně bude přinášet radost.

V každé ženě je uložena krása - pravá krása, jen ji musí chtít v sobě objevit. Pak může být oporou a posilou všem a pak si jí také budou všichni vážit, ctít ji a milovat.

***

Schopnost vědomě nést plnou odpovědnost za své činy znamená být si vědomý jejich následků, a v případě, že následky jsou pro kohokoliv špatné, daný čin vůbec nedělat. A už vůbec ne snažit se následek „napravit“ ještě horším skutkem!

Přírodní (fyzikální) zákony zde jsou. Byly zde a vždy budou. Jsou neměnné, stálé a dokonale přesné. Každý člověk nese plnou odpovědnost za své činy, přesně podle zákona zpětného působení (akce a reakce), ať již chce nebo ne, ať o tom ví nebo neví.

Co zaseješ, to sklidíš! Člověk má možnost zasít semínko rostliny, ale to, co z něj vyroste, to neovlivní. Záleží na člověku, co zasévá. Má možnost svobodné volby zasévat to, co chce. Ale jakmile zaseje, druh rostliny už nezmění. Ze smrkového semínka vyroste vždycky jedině smrk, nikdy ne dub. To je zákon přírody.

Stejně tak má možnost zasévat dobré či špatné skutky, slova a myšlenky. Jejich zpětné účinky na něj jsou však plně v rukou zákona zpětného působení!

Aktuální zboží Ženám Ženám
Kód:  
Kniha, určená dívkám a ženám, o šesti kapitolách: Žena, Čistota, Krása, Stud, Odpovědnost, Deset živých otázek.
245 Kč*