Vyhledávání zboží
Zde se nacházíte: / Knihy
Detaily zboží

Zákony pro život na Zemi - kůže

Kód:
Zákony pro život na Zemi - kůže
62 stran, formát A5, vazba z recyklované žluté kůže
Výrobce: VOLÁNÍ s.r.o.
Připraveno k odeslání
260 Kč ,plus doprava
Zákony pro život na Zemi - kůže

Předmluva vydavatele

Povinností člověka je nalezení a naplnění smyslu života. K tomu pomáhá mu poznání zákonů, které ho trvale obklopují a kterým je každým okamžikem vydán na milost a nemilost ve spravedlivém tkaní vláken osudu.

Tyto zákony jsou Boží Vůlí vloženy od prapočátku do celého díla Stvoření. Byly, jsou a budou provždy neměnné - jednoduché a prostě účinkující. Jen pozemský člověk jejich viditelné projevy okolo sebe chápe skrze své vnímání více méně složitě, těžkopádně.

Pro lepší vpravení se do těchto zákonů byla proto Stvořitelem v převratných vývojových etapách dána lidem potřebná přikázání, předchystaná vždy v moudrosti k pochopení. Naplňování přikázání v životě přinášelo pak jednotlivcům i celým národům vzestup a blaho, jejich nedbání či překrucování naopak úpadek a zkázu, tak jak o tom zřetelně vypovídají dějiny Země.

Neúměrně sílící podřizování se lidstva materiálnímu vnímání světa přivodilo během tisíciletí nakonec úplné zasypání tolik potřebné schopnosti porozumění zmíněným Zákonům Stvoření. Aby byla bloudícím ze Světla ještě poskytnuta účinná pomoc, musela být proto přikázání Boží objasňována stále více podrobněji, vždy znovu a znovu v širších souvislostech.

Tak i nyní, v době velikého obratu světů ve vesmíru, přichází „Nový zákon“, aby společně s výkladem „Desatera přikázání“ vytvořil pevný základ pro nadcházející výstavbu, ve které se všechna nařízení i pozemské zákony budou důsledně opírat jen o Boží Vůli!

Aktuální zboží Zákony pro život na Zemi - kůže Zákony pro život na Zemi - kůže
Kód:  
62 stran, formát A5, vazba z recyklované žluté kůže
260 Kč*