Vyhledávání zboží
Zde se nacházíte: / Knihy
Detaily zboží

Zákony pro život na Zemi - anglický papír

Kód:
Zákony pro život na Zemi - anglický papír
62 stran, formát A5, vazba z anglického papíru
Výrobce: VOLÁNÍ s.r.o.
Připraveno k odeslání
245 Kč ,plus doprava
Zákony pro život na Zemi - anglický papír

Předmluva vydavatele

Povinností člověka je nalezení a naplnění smyslu života. K tomu pomáhá mu poznání zákonů, které ho trvale obklopují a kterým je každým okamžikem vydán na milost a nemilost ve spravedlivém tkaní vláken osudu.

Tyto zákony jsou Boží Vůlí vloženy od prapočátku do celého díla Stvoření. Byly, jsou a budou provždy neměnné - jednoduché a prostě účinkující. Jen pozemský člověk jejich viditelné projevy okolo sebe chápe skrze své vnímání více méně složitě, těžkopádně.

Pro lepší vpravení se do těchto zákonů byla proto Stvořitelem v převratných vývojových etapách dána lidem potřebná přikázání, předchystaná vždy v moudrosti k pochopení. Naplňování přikázání v životě přinášelo pak jednotlivcům i celým národům vzestup a blaho, jejich nedbání či překrucování naopak úpadek a zkázu, tak jak o tom zřetelně vypovídají dějiny Země.

Neúměrně sílící podřizování se lidstva materiálnímu vnímání světa přivodilo během tisíciletí nakonec úplné zasypání tolik potřebné schopnosti porozumění zmíněným Zákonům Stvoření. Aby byla bloudícím ze Světla ještě poskytnuta účinná pomoc, musela být proto přikázání Boží objasňována stále více podrobněji, vždy znovu a znovu v širších souvislostech.

Tak i nyní, v době velikého obratu světů ve vesmíru, přichází „Nový zákon“, aby společně s výkladem „Desatera přikázání“ vytvořil pevný základ pro nadcházející výstavbu, ve které se všechna nařízení i pozemské zákony budou důsledně opírat jen o Boží Vůli!

Aktuální zboží Zákony pro život na Zemi - anglický papír Zákony pro život na Zemi - anglický papír
Kód:  
62 stran, formát A5, vazba z anglického papíru
245 Kč*